Prosjektresultat 1: Open-access publication showcasing HE engagement practices in the revival of European cultural organisations through open innovation

PR1 er produksjonen av en open-access-publikasjon som viser ulike praksiser av HE-engasjement i gjenopplivingen av CHOer gjennom åpen innovasjon på regionalt, nasjonalt og europeisk nivå. Det (a) identifiserer ulike måter kulturminner kan tjene på kunnskapsproduksjon og -sirkulasjon i HEIer for å booste CHOer og overkomme post-pandemi-krisen; (b) analyserer rollen HEIer spiller i gjenopplivingen; og (c) presenterer en samling praksiser der HEIer var katalysatorer for gjenoppliving av kulturminneorganisasjoner gjennom åpen innovasjon

Rapporter

Rapport 1/PR1A7: Syntese av publikasjonen «Praksis i gjenopplivingen av europeiske kulturminneorganisasjoner gjennom universitetsdrevet åpen innovasjon»

Dette dokumentet er en syntese av publikasjonen som viser HE-praksiser og engasjement i gjenoppliving av europeiske kulturminneorganisasjoner gjennom åpen innovasjon. Målet med rapporten er å kort og inkluderende presentere prosessen og det endelige utfallet av prosjektresultat 1 i eCHOing-prosjektet.

Rapport 1/PR1A5: Praksiser i gjenopplivingen av europeiske kulturminneorganisasjoner gjennom universitetsdreven åpen innovasjon

Dette dokumentet er det endelige resultatet av prosjektresultat 1 av eCHOing-prosjektet. Gjennom kartlegging, levering og analyse av undersøkelser har 10 europeiske beste praksiser i gjenopplivingen av europeiske kulturarvsorganisasjoner gjennom universitetsdrevet åpen innovasjon blitt identifisert. Muligheter og utfordringer for fruktbare synergier mellom høyere utdanningsinstitusjoner og kulturminneorganisasjoner presenteres også sammen med fremtidige hensyn på feltet.

Prosjektresultat PR1A6: eCHOing infografikk

10 best practices - Norwegian
Objectives - Norwegian
Methodology in Norwegian
Main aims in Norwegian
Solutions, opportunities, etc Norwegian
Findings, solutions, future considerations - Norwegian