Projekti 1. tulemus: avatud juurdepääsuga väljaanne, mis tutvustab kõrgharidusega seotud praktikaid Euroopa kultuuriorganisatsioonide jõustamisel avatud innovatsiooni toel 

Pojekti 1. tulemuse eesmärgiks on avatud juurdepääsuga väljaande koostamine, mis tutvustab kõrghariduse praktikaid kultuuripärandi asutuste jõustamisel avatud innovatsiooni toel piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil. See a) selgitab välja, kuidas kultuuripärand saab kasu kõrgkoolis loodavatest teadmistest ja nende levitamisest eesmärgiga ergutada kultuuriorganisatsioone ja saada üle pandeemiajärgsest kriisist; b) analüüsib kõrgkoolide rolli nende taaselustamisel; ja (c) tutvustab heade näidete kogumit, kus kõrgkoolid tegevus toetab avatud innovatsiooni kaudu kultuuripärandi asutuste jõustamist. 

Aruanded

Aruanne 1/PR1A7: Kokkuvõte väljaandest “Ülikoolide juhitud avatud innovatsiooni praktikad Euroopa kultuuripärandi organisatsioonide jõustamiseks” 

See dokument on kokkuvõte väljaandest, mis tutvustab kõrgharidusega seotud praktikaid Euroopa kultuuriorganisatsioonide taaselustamisel avatud innovatsiooni kaudu. Selle eesmärk on tutvustada lühidalt ja ülevaatlikult projekti eCHOing 1. tulemuse protsessi ja lõpptulemust.

Aruanne 2/PR1A5: Euroopa kultuuripärandi organisatsioonide jõustamise head näited ülikoolide juhitud avatud innovatsiooni kaudu

See dokument on projekti eCHOing 1. tulemuse kokkuvõte. Töölauauuringu, küsitluste ja selle analüüsi tulemusena on välja selgitatud 10 Euroopa parimat näidet Euroopa kultuuripärandiga tegelevate organisatsioonide jõustamiseks ülikoolide juhitud avatud innovatsiooni kaudu. Samuti tutvustatakse võimalusi ja väljakutseid viljakaks koostoimeks kõrgkoolide ja kultuuripärandiga tegelevate organisatsioonide vahel koos valdkonna tulevikuvõimaluste esitlemisega.

Projekti tulemus PR1A6: eCHOing infograafika

Solutions and opportinities eCHOing project Estonian
Objectives of the eCHOing project in Estonian
Methodology of the eCHOing project Estonian
Main aims of the eCHOing project in Estonian
Findings and solutions of the eCHOing project Estonian
10 best practices from the eCHOing project in Estonian